သံေဝဇနိယေလးဌာန

၁။ လုမၺိနီဟု
မည္ျပဳသညာ
ဤေနရာကား
တုိ႕ဘုရားေလာင္း
သူေတာ္ေကာင္းအား
ေမြးဖြားခဲ့ရာ
မွန္လွတာမုိ႕
ဦးခုိက္စုိ႕ေလ
သံေဝဇနိယ တစ္ဌာန။
   ၂။ ဗုဒၶဂယာ
အနီးမွာကား
မဟာေဗာဓိ
မည္ရွိေညာင္ပင္
ပင္ေျခတြင္၌
ပလႅင္ေဗြနန္း
ဤစခန္းဝယ္
တက္လွမ္းဗုဒၶ
ပြင့္ခဲ့ရမုိ႕
ဦးခိုက္စုိ႕ေလ
သံေဝဇနိယ ႏွစ္ဌာန။
 ၃။ မိဂဒါဝုန္
ဤရိပ္ျမံဳကား
လႊမ္းျခံဳဓမၼ
တုိ႕ဗုဒၶသည္
ပဥၥဝဂၢီ
ငါးမည္ေထရ
ဦးဆုံးစ၍
ေဝငွခဲ့ရာ
မွန္လွတာမို႕
ဦးခိုက္စုိ႕ေလ
သံေဝဇနိယ သုံးဌာန။
 ၄။ ကုသိနာရုံ
ရဂုံသာေမာ
အင္ၾကင္းေတာကား
ဘုရားျမတ္စြာ
စိေႏၱယ်ာ၏
ပရိနိဗၺာန္
စံဝင္ၾကြခ်ီ
ခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္မွာ
ဤေနရာမုိ႕
ဦးခုိက္စုိ႕ေလ
သံေဝဇနိယ ေလးဌာန။
 သံေဝဇနိယ
ေလးဌာနအား
ဦးညြတ္တြားက
မလားအပါယ္
ထက္ျပည္နတ္ရြာ
ေရာက္ႏုိင္တာေၾကာင့္
ပူဇာရဟ
ဂုဏ္မွန္းဆ၍
ဦးခ်ရုိက်ဳိး
ကၽြန္ရွိခုိးသည္
ေကာင္းက်ဳိးခပ္သိမ္း ၾကြယ္ေစေသာ္။
(အရွင္တိကၡဥာဏ မဂဓတကၠသုိလ္)

0 comments:

Post a Comment