အေမ ( ၁ )

အေမ ( ၁ )

မေတာ္တဆ ေခ်ာ္ကာက်လည္း

ဖြင္႔ဟမိျပန္ အေမ႔ ဆုိတဲ႔ ထုိအသံ…

မျမင္သစ္ငုတ္ ခလုတ္တုိက္လည္း

ဆုိလုိက္မိျပန္ အေမ႔ ဆုိတဲ႔ ထုိအသံ…

၀ါး ကနဲ ေျခာက္ ေျမွာက္ ကနဲ ပင္႔

ခ်ီမ လင္႔လည္း ဖြင္႔အံမိျပန္ အေမ႔ ဆုိတဲ႔ ထုိအသံ…

ထစ္ ကနဲ ခ်ဳန္း အုန္း ကနဲ ညံ

ံ ၾကားရသံလည္း ရြတ္အံမိျပန္ အေမ႔ ဆုိတဲ႔ ထုိအသံ…

အေမ႔ ပုံရိပ္ အေမ႔ စိတ္ေတြ

မသိစိတ္တြင္း သိစိတ္ရင္းမွာ

အထင္းသားယွက္ လွ်ပ္စီးလက္သုိ႔

ရက္ဆက္ေန႔စဥ္ အသက္၀င္၏…

ေၾသာ္ …

ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀

ျဖစ္စဥ္ကလုိ အေမ႔ရင္ခြင္

ေျပး၀င္ခ်င္လည္း ေ၀းေနဆဲမုိ႔

စုိ႔စုိ႔ မ်က္ရည္ က်မိ၏…

တုိ႔တုိ႔ မ်က္ရည္ သုတ္မိ၏…။

အရွင္ေကလာသ(သာစည္) MA မဂဓ တကၠသုိလ္ အိႏၵိယ။

0 comments:

Post a Comment