သူေတာ္ေကာင္း

သြားေတာ့ ဥပုသ္ေက်ာင္း ျပီးေတာ့အတြဲေခ်ာင္း
ေျပာေတာ့မ်က္စိမြဲ  ၾကည္႕ေတာ့ဖက္ရွင္ပြဲ
ျငိမ္းေတာ့ကိေလသာ တြဲေနတာက small ေလးမ်ား......

0 comments:

Post a Comment