လုိက္နာရန္အခ်က္ငါးခ်က္

၁" စိရံကာလဘာဝနာ=ဘာပဲလုပ္လုပ္ၾကာၾကာလုပ္ဖုိ႕ပါ
၂" နိရ ႏၱရဘာယနာ=ဘာပဲလုပ္လုပ္တရစပ္လုပ္ဖုိ႕ပါ
၃" နိရဝေသသဘာယနာ=ဘာပဲလုပ္လုပ္အၾကြင္းအက်န္မရွိလုပ္ဖို႕ပါ
၄" သကၠစၥဘာဝနာ=ဘာပဲလုပ္လုပ္ရုိရုိေသေသလုပ္ဖုိ႕ပါ
၅" အဘိရတိဘာဝနာ=ဘာပဲလုပ္လုပ္ကုိယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ကိုေက်ေက်နပ္နပ္လုပ္ဖုိ႕ပါ

0 comments:

Post a Comment